Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Nguyễn Lê Thành Vinh
  28 Tháng sáu 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  vậy đỡ hơn chưa?
  28 Tháng sáu 2018
 3. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  mak rất sợ!
  28 Tháng sáu 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đập cho bây h
  28 Tháng sáu 2018
 5. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  ai zậy ....... giống ma.... ổi avt đi chị ơi!!!!
  28 Tháng sáu 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  never
  chị mày đấy
  28 Tháng sáu 2018
 7. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :w biết em ã sợ roài còn ra trêu !!!
  28 Tháng sáu 2018
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  trêu gì?
  28 Tháng sáu 2018
 9. Nguyễn Lê Thành Vinh
  28 Tháng sáu 2018
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  chị ko phải ma
  co j mà sợ
  28 Tháng sáu 2018
 11. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  em coi phim ma thấy nhìu ma nữ quá :Đ => ma nữ = con gái => áp ụng tc bắc cầu ta có: em sợ con gái giống ma ok?
  28 Tháng sáu 2018
 12. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ê chị tomboy
  ko phải girl 100%
  28 Tháng sáu 2018
 13. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  thế à bê đê ak chị :D
  28 Tháng sáu 2018
 14. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ko
  ko phải con gái 100% nhưng 80% là con gái, 20% còn lại là sở thích khá giống con trai
  28 Tháng sáu 2018
 15. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  ặc e bị bọn trên lơp đặt là vinh xinh gái đây!
  28 Tháng sáu 2018
 16. Kuroko - chan
  28 Tháng sáu 2018
 17. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  haha con khỉ :D! Mai đẹp chai!
  28 Tháng sáu 2018
 18. Kuroko - chan
  28 Tháng sáu 2018
 19. Nguyễn Lê Thành Vinh
  28 Tháng sáu 2018
 20. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  chưa ngủ à?
  28 Tháng sáu 2018
 21. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  đang đá banh :))))
  28 Tháng sáu 2018
 22. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  coi đá banh chứ
  28 Tháng sáu 2018
 23. Nguyễn Lê Thành Vinh
  28 Tháng sáu 2018
 24. Kuroko - chan
  28 Tháng sáu 2018
 25. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Và : yêu cầu đổi lại avt!!
  28 Tháng sáu 2018
 26. Kuroko - chan
  28 Tháng sáu 2018
 27. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  đổi lại ngay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  29 Tháng sáu 2018
-->