Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. matheverytime
  matheverytime
  ko nên âu hehe
  27 Tháng sáu 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  vậy ngày mai ha ^^
  27 Tháng sáu 2018
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Nè ảnh đâu T^T
  28 Tháng sáu 2018
 4. matheverytime
  matheverytime
  ko cos anh dau
  28 Tháng sáu 2018
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hức hức
  qua fb rept ib đi
  28 Tháng sáu 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  anhhhhhhhhhh
  28 Tháng sáu 2018
 7. matheverytime
  matheverytime
  fb anh xoas r maf
  28 Tháng sáu 2018
 8. Kuroko - chan
  28 Tháng sáu 2018
 9. matheverytime
  matheverytime
  xóa face rồi mà
  28 Tháng sáu 2018
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  sao em vẫn thấy?
  lần đàu ava là anime?
  28 Tháng sáu 2018
 11. matheverytime
  28 Tháng sáu 2018
 12. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  lần đầu tiên tháy ava trên HMF anh để là anime
  28 Tháng sáu 2018
 13. matheverytime
  matheverytime
  trở về thời nguyên thủy bỏ gái hic
  28 Tháng sáu 2018
 14. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  sao bỏ
  28 Tháng sáu 2018
 15. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Dậy sớm ghê
  29 Tháng sáu 2018
 16. matheverytime
  matheverytime
  hhe chans rooi hhe
  29 Tháng sáu 2018
 17. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hứ ko thèm đòi anh mệt lắm
  29 Tháng sáu 2018
-->