Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  Đi học thanh nhạc đi e
  27 Tháng sáu 2018
 2. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Buồn cụ mk quá
  29 Tháng sáu 2018
 3. Nguyễn Lê Thành Vinh
  29 Tháng sáu 2018
 4. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Buồn quá đi
  29 Tháng sáu 2018
 5. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Từ âu chui ra thế :v
  29 Tháng sáu 2018
 6. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Đó .. buồn vc
  29 Tháng sáu 2018
-->