Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. besttoanvatlyzxz
  28 Tháng sáu 2018
 2. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân!!
  28 Tháng sáu 2018
 3. besttoanvatlyzxz
  28 Tháng sáu 2018
 4. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thì chán thì chia! thế thôi!! haha
  28 Tháng sáu 2018
 5. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  mà Kid bới nổ đi
  28 Tháng sáu 2018
 6. besttoanvatlyzxz
  28 Tháng sáu 2018
 7. Nguyễn Lê Thành Vinh
  28 Tháng sáu 2018
 8. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  nô kinh quá chắc phá tung luôn nhà quá.
  28 Tháng sáu 2018
 9. besttoanvatlyzxz
  28 Tháng sáu 2018
 10. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  >>>>>>>
  28 Tháng sáu 2018
 11. besttoanvatlyzxz
  29 Tháng sáu 2018
-->