Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồng Uyên 2k6

 1. Nguyễn Lê Thành Vinh
  26 Tháng sáu 2018
 2. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 3. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  hôm qua 11h vẫn chưa off
  26 Tháng sáu 2018
 4. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  Kid mà!!! :D ảo thuật gia dưới ánh trăng => đêm!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 5. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  đúng là thánh mà
  26 Tháng sáu 2018
 6. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  hoặc là nhân lúc bố mẹ ngủ thì lén onl
  26 Tháng sáu 2018
 7. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 8. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  bà đoàn đúng òi đó Anh-sư tử!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 9. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  ố em tưởng chị off rồi
  26 Tháng sáu 2018
 10. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 11. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  chị nhắn trong ht vs mí người này đây
  26 Tháng sáu 2018
 12. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D Worrd cup các bạn ơi :D!
  26 Tháng sáu 2018
 13. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 14. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  mình ko thích nhưng rảnh thì xem!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 15. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  siêng nhở
  26 Tháng sáu 2018
 16. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  WC k hay. bố tui xem tui có xem ké nhưng vẫn k thích
  26 Tháng sáu 2018
 17. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 18. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  maý người ai là dân võ
  26 Tháng sáu 2018
 19. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 20. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Kid biết võ
  26 Tháng sáu 2018
 21. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 22. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  võ j ấy nhỉ
  26 Tháng sáu 2018
 23. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  võ chó sủa!!
  26 Tháng sáu 2018
 24. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 25. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  võ chảo nồi xoong biết hết! đội nồi lên đầu , tam càm chảo, đeo trên lưng cái mâm :D!
  26 Tháng sáu 2018
 26. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  dép phi à
  26 Tháng sáu 2018
 27. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 28. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  võ karaoke ý
  26 Tháng sáu 2018
 29. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  đại loại là võ tự nhiên mà ai cũng biết
  26 Tháng sáu 2018
 30. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  bà toàn hỏi mấy thứ...!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 31. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  karate
  26 Tháng sáu 2018
 32. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thứ gì
  26 Tháng sáu 2018
 33. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D cạn lời!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 34. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  mà tui toàn hỏi thứ gì nhỉ???
  26 Tháng sáu 2018
 35. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  tui giỏi võ cưỡi ngựa xem cây, cầm gậy quật gà,
  26 Tháng sáu 2018
 36. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  hết chữ rồi à sao cạn lời
  26 Tháng sáu 2018
 37. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  tui bảo bà kia cơ!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 38. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Võ giỏi nhất là võ tự chế :D
  26 Tháng sáu 2018
 39. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D hạn hán lời!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 40. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  đa tài
  26 Tháng sáu 2018
 41. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  võ tự chế giỏi nhất của Kid- sama là võ mèo cào
  26 Tháng sáu 2018
 42. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  võ "thịt đè người" :D!
  26 Tháng sáu 2018
 43. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  lũ lụt lời!!
  26 Tháng sáu 2018
 44. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thế Kid béo lắm nhỉ
  26 Tháng sáu 2018
 45. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? Kid -sama??? zậy Nan gì??? :D
  26 Tháng sáu 2018
 46. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ặc!!! cho tui ít nước coi!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 47. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D xem ảnh Kid thì biết!!! :D (Kid dz lém nha!!! :D)
  26 Tháng sáu 2018
 48. View most recent comments
-->