Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồng Uyên 2k6

 1. View previous comments
 2. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  dz là gì nhỉ?
  26 Tháng sáu 2018
 3. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tui đổ cả xô nước lên đầu cho nghen
  26 Tháng sáu 2018
 4. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  kid béo
  26 Tháng sáu 2018
 5. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Nan- chan
  26 Tháng sáu 2018
 6. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  nan-sâm hơn sama
  26 Tháng sáu 2018
 7. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D dz là đẹp zai!!! :D
  ok!!! tui đang hạn hán lời!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 8. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 9. Nguyễn Lê Thành Vinh
 10. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 11. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  để tui cho vỡ đê nha. ở gần nhà ông có cái đập thủy điện nào k. tui cho xả lũ
  26 Tháng sáu 2018
 12. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  tội nghiệp cụ
  chị thaỏ đi du lịch cụ ko đc đi chung => hết lời
  26 Tháng sáu 2018
 13. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  sama là thần đó Nan :D!
  26 Tháng sáu 2018
 14. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ok!!! bà cho lun đi!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 15. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  sao thế. là bạn lâu năm mà k cho biết mặt
  26 Tháng sáu 2018
 16. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D sama là ngài thì phải!!! :D
  yes!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 17. Hồng Uyên 2k6
  26 Tháng sáu 2018
 18. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  nhà Best cs vòi thủy điện đó xả đi :D
  26 Tháng sáu 2018
 19. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D lâu năm!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 20. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  XẢ LŨ
  26 Tháng sáu 2018
 21. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 22. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  chưa thấy nước bà ơi!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 23. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  vòi thủy điện mà :D!
  26 Tháng sáu 2018
 24. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  chỉ có đập thủy điện lấy đâu ra vòi.
  26 Tháng sáu 2018
 25. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 26. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tui ns nè: ông vào nhà tắm xả một cốc nước xong đổ lên đầu thành đập thủy điện
  26 Tháng sáu 2018
 27. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ặc!!! thua bà!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 28. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  này best ơi cậu bảo lan anh xả lũ ko thông báo cho dân trước đi xem nó có dám xả ko :D :D!
  26 Tháng sáu 2018
 29. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  tb of đã tê liệt
  26 Tháng sáu 2018
 30. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  kaka!!>>>>;))(*&^$%%$@##!
  26 Tháng sáu 2018
 31. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  nó là ai?
  26 Tháng sáu 2018
 32. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 33. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  mà tui hỏi tí lấy đâu ra vòi thủy điện. mà ý là cái vòi để nc vào rùi xả ý hả
  26 Tháng sáu 2018
 34. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D vòi nước để đánh răng rửa tay đó cứ xả đi :D!
  26 Tháng sáu 2018
 35. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  đó mà là xả lũ hả. đó là xả nước đó cha nội
  26 Tháng sáu 2018
 36. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thua!!! :D thui chuyển chủ đề!!! mưa lũ vào thế là hết hạn hán lời òi mn ơi!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 37. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  mấy người cận mấy độ rồi
  26 Tháng sáu 2018
 38. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  mưa lũ là phải lũ lụt lời chứ
  26 Tháng sáu 2018
 39. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D cụ vẫn bình thường!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 40. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Ko tb cho dân thì best vs bố mẹ,hàng xóm cầm gậy,dao,đao,kiếm đến nhà lan ANh :D!
  26 Tháng sáu 2018
 41. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  chị k cận mắt chị sáng lém
  26 Tháng sáu 2018
 42. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  haizz!!! chuyển chủ đề òi bà ơi!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 43. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  kid cận chưa
  26 Tháng sáu 2018
 44. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tui k cho địa chỉ thì tìm đằng trời
  26 Tháng sáu 2018
 45. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 46. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  điều tra!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 47. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  mọi thông tin đều bị lũ cuốn trôi òi. vs lại mới có lũ xong nên người ta k cho xả đâu. yên tâm
  26 Tháng sáu 2018
 48. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thoi Nan off!!! bye bye!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 49. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D vẫn lũ với lụt!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 50. Nguyễn Lê Thành Vinh
  26 Tháng sáu 2018
 51. besttoanvatlyzxz
  27 Tháng sáu 2018
-->