Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. View previous comments
 2. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  biết zậy cơ mà
  26 Tháng sáu 2018
 3. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  chị biết mà. cái ông này suốt ngày cr ơi!!!! đủ thứ nên chị biết òi.mà @Dương Thảoo là nam hay nữ nhỉ
  26 Tháng sáu 2018
 4. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 5. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  chị ý là nữ mà
  26 Tháng sáu 2018
 6. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 7. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thế hả. haizzzzzzzzzz nghĩ đên sdu lịch lại thấy buồn đời
  26 Tháng sáu 2018
 8. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thì dương là nam đó.
  26 Tháng sáu 2018
 9. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  chị là nữ ko lẽ chị là nam?
  26 Tháng sáu 2018
 10. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  buồn vì mk ko đc đi chứ j
  26 Tháng sáu 2018
 11. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 12. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  26 Tháng sáu 2018
 13. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  đúng. k hiểu sao năm nay mẹ k cho đi
  26 Tháng sáu 2018
 14. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 15. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  ????????
  26 Tháng sáu 2018
 16. Hồng Uyên 2k6
  26 Tháng sáu 2018
 17. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? Kid nói gì zậy??? :D
  26 Tháng sáu 2018
 18. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  k hiểu. Kid toàn ns tiếng việt kiểu Kid thôi
  26 Tháng sáu 2018
 19. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  ?????? mình vừa nói gì vậy :D
  26 Tháng sáu 2018
 20. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 21. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 22. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  kid đang hc tiếng trung miễn bình luận
  26 Tháng sáu 2018
 23. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  ừ. kệ Kid
  26 Tháng sáu 2018
 24. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 25. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  em nên gọi chị = j nhở
  26 Tháng sáu 2018
 26. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Anh thôi
  26 Tháng sáu 2018
 27. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  k thì Lan anh. tóm lại gọi tên chị đó
  26 Tháng sáu 2018
 28. Nguyễn Lê Thành Vinh
  26 Tháng sáu 2018
 29. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 30. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  hay là gọi như cụ Nan cx hay mà
  26 Tháng sáu 2018
 31. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D Anh-sư tử!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 32. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tôi từ bỏ đây. gọi gì thì gọi miễn là tên tôi là được. k được tên khác, k ghép tên
  26 Tháng sáu 2018
 33. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 34. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  ưg nhỉ muộn quá òi. Anh cũng off bb
  26 Tháng sáu 2018
 35. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D bà đăng nhầm chỗ lun!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 36. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thôi tui thua!!!
  27 Tháng sáu 2018
 37. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D hôm nay lại thắng 1 lần!!! :D yeah!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 38. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thua mấy lần òi!!
  27 Tháng sáu 2018
 39. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  tui thua nhiều quá ko đếm suể!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 40. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  hôm nay cơ mà
  27 Tháng sáu 2018
 41. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  hôm nay thua >2 lần!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 42. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ê!!! bà off òi à??? :D
  27 Tháng sáu 2018
 43. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  off hả. noooooooooo
  27 Tháng sáu 2018
 44. besttoanvatlyzxz
  27 Tháng sáu 2018
 45. Vũ Lan Anh
  27 Tháng sáu 2018
 46. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? thua!!! :D (5 lần!!! :D)
  27 Tháng sáu 2018
 47. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^________________+++++++++++++++++++++++++++++++++
  27 Tháng sáu 2018
 48. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? thua!!! (đồ miệng rộng!!! :D)
  27 Tháng sáu 2018
 49. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  miệng rộng. ủa ông nói ông hả???
  27 Tháng sáu 2018
 50. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D bà cho cái comment kia trông miệng ko rộng là gì!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 51. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  nhìn cái cmnr đó mà ns tui miêng rộng.
  27 Tháng sáu 2018
 52. View most recent comments
-->