Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. View previous comments
 2. besttoanvatlyzxz
  27 Tháng sáu 2018
 3. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  ^^^^^^^
  27 Tháng sáu 2018
 4. besttoanvatlyzxz
  27 Tháng sáu 2018
 5. Vũ Lan Anh
  27 Tháng sáu 2018
 6. besttoanvatlyzxz
  27 Tháng sáu 2018
 7. Vũ Lan Anh
  27 Tháng sáu 2018
 8. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  lại cái mặt này!!! :D thua!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 9. Vũ Lan Anh
  27 Tháng sáu 2018
 10. besttoanvatlyzxz
  27 Tháng sáu 2018
 11. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  cái quái zì zậy
  27 Tháng sáu 2018
 12. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  tui có biết đâu!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 13. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  phục!! thánh Nan-chama
  27 Tháng sáu 2018
 14. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? chama là gì zậy bà??? :D
  27 Tháng sáu 2018
 15. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  = nghĩ vs sama thì phải
  27 Tháng sáu 2018
 16. besttoanvatlyzxz
  27 Tháng sáu 2018
 17. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  là sao?
  27 Tháng sáu 2018
 18. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  tui lên chức = chức với KID!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 19. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  chức đó già lắm đó
  27 Tháng sáu 2018
 20. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? tui lên chức cụ đó!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 21. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  sama là thể hiện kiểu tôn kính đó. mà có xem 7 viên ngọc rồng thì biết
  27 Tháng sáu 2018
 22. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  tui có xem!!! :D (trước đây)!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 23. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  à lố??? bà off òi à?? :D
  27 Tháng sáu 2018
 24. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  3 p mà ns tui off! phục !
  27 Tháng sáu 2018
 25. besttoanvatlyzxz
  27 Tháng sáu 2018
 26. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  trong đó sd nhiều từ khiểu này mà
  27 Tháng sáu 2018
 27. besttoanvatlyzxz
  27 Tháng sáu 2018
 28. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  ông cứ xem Dragon ball super đi rồi biết
  27 Tháng sáu 2018
 29. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  tui xem từ tập 1 đến hết!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 30. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  sao nói trước đây. tập cuối ms ra mà
  27 Tháng sáu 2018
 31. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ra lâu òi bà ơi!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 32. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tuần trước chứ đâu!!
  27 Tháng sáu 2018
 33. besttoanvatlyzxz
  27 Tháng sáu 2018
 34. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ra từ lâu lắm òi đó bà!!! :D ra trước lúc tui nghỉ hè lâu òi!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 35. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thế k phải òi. cái nầy là phần khác cơ . 7 viên ngọc rồng có nhiều phần lắm
  27 Tháng sáu 2018
 36. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ?? 7 viên ngọc rồng siêu cấp??? :D
  27 Tháng sáu 2018
 37. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tên nó là dragon ball super
  27 Tháng sáu 2018
 38. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thì đúng òi đó!!! :D nó ra lâu òi mà??? :D
  27 Tháng sáu 2018
 39. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  tập cuối số 17 ước hồi sinh tất cả vũ trụ bị phá hủy đúng ko??? :D
  27 Tháng sáu 2018
 40. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  đúng đúng
  27 Tháng sáu 2018
 41. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thế nó ra lâu òi mà??? :D
  27 Tháng sáu 2018
 42. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  sao trên zing mới chiếu mà
  27 Tháng sáu 2018
 43. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  chiếu từ năm ngoái năm nay ms ra tập cuối
  27 Tháng sáu 2018
 44. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  tui vô phimbathu!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 45. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  nhưng nó cũng ra hơn 2 tháng gì đó òi!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 46. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tui thì toàn xem trên zing
  27 Tháng sáu 2018
 47. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tập cuối nó vừa ra mấy ngày trước
  27 Tháng sáu 2018
 48. besttoanvatlyzxz
  27 Tháng sáu 2018
 49. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thua!!! :D tui xem >2 tháng òi!!! :D
  27 Tháng sáu 2018
 50. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  vậy hả!!!. tui no biết. chắc zing cập nhật chậm hơn
  27 Tháng sáu 2018
 51. besttoanvatlyzxz
  27 Tháng sáu 2018
-->