Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 2. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tui k nghĩ là nó nhìu đến vậy. sr nha
  26 Tháng sáu 2018
 3. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  được có mỗi 294 tb thui à Kid??? :D
  26 Tháng sáu 2018
 4. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  294 tb mà ít hả
  26 Tháng sáu 2018
 5. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D nghệ thuật nói giảm!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 6. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  rồi. tui k nghĩ là ông ns thế trong th này vì mọi lần ông cho người ta sập kinh lắm mà nên tui nghĩ ông nghĩ nó ít
  26 Tháng sáu 2018
 7. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 8. Nguyễn Lê Thành Vinh
  26 Tháng sáu 2018
 9. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D tại Kid like nhiều cho Nan nên zậy đó!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 10. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  sao likes.
  26 Tháng sáu 2018
 11. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  tại vì Kid thích!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 12. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  à lố!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 13. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  lố à. bố vừa bắt đi pha cà phê
  26 Tháng sáu 2018
 14. Nguyễn Lê Thành Vinh
  26 Tháng sáu 2018
 15. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 16. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  :D:D. mí người rảnh quá hả.dao cứ :D mãiiiiiiiiiiiiiiiiii
  26 Tháng sáu 2018
 17. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D bà chăm quá!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 18. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  chăm hả. nói đểu hay thật đây
  26 Tháng sáu 2018
 19. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  tui khen thiệt!!! :D (bà nghĩ sâu xa quá!!! :D)
  26 Tháng sáu 2018
 20. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  sao khen??
  26 Tháng sáu 2018
 21. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? khen cũng ko cho hả??? :D
  26 Tháng sáu 2018
 22. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  ko cho khen thì chê :D!
  26 Tháng sáu 2018
 23. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D mà Kid thui đi Kid ơi!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 24. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  nooooooooo nhưng k hiểu vì sao khen mà tự dưng khen thì k đúng cho lắm!!!
  26 Tháng sáu 2018
 25. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Kid hả? sao tự dưng cảm thấy Vinh giỏi ăn trộm
  26 Tháng sáu 2018
 26. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  tại vì bà biết giúp ba mẹ => chăm => khen!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 27. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 28. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thế hả. con thì chả giúp bố mẹ . vs lại tui giúp nhiều phết nhưng k hiểu sao vẫn bị ns lười.
  26 Tháng sáu 2018
 29. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :Đ vì bà lười!
  26 Tháng sáu 2018
 30. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tui k lười!!!
  26 Tháng sáu 2018
 31. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 32. Vũ Lan Anh
  26 Tháng sáu 2018
 33. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  lại gấp đôi tui => tui thua??? :D
  26 Tháng sáu 2018
 34. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D lặn lội 3477727 bài viết của nan để like!
  26 Tháng sáu 2018
 35. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  haha. tui thắng!!!
  26 Tháng sáu 2018
 36. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thôi đi làm gì kinh thế! chém bão luôn hả???
  26 Tháng sáu 2018
 37. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thui làm toán đi Kid ơi!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 38. Nguyễn Lê Thành Vinh
  26 Tháng sáu 2018
 39. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  keke. đâu là đâu.
  26 Tháng sáu 2018
 40. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  mình thấy mấy bài toán tiểu học nhưng hình như mình gặp ở hsg 7!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 41. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  toán th . gặp ở hsg 7=> toán 7
  26 Tháng sáu 2018
 42. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  toán tiểu học!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 43. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  đã là hsg người ta k bao h đưa toán th vào trừ khi lỗi
  26 Tháng sáu 2018
 44. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  bà ra kia mà xem!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 45. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  kia là đâu
  26 Tháng sáu 2018
 46. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  bà ra ngoài dđ vô Toán => toán tiểu học!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 47. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  link????
  26 Tháng sáu 2018
 48. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thua bà!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 49. besttoanvatlyzxz
-->