Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Quang Trungg
  26 Tháng sáu 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hôm qua làm j mà rept muôn thế
  27 Tháng sáu 2018
 3. Quang Trungg
  Quang Trungg
  Hôm qua vào xem bài thôi
  27 Tháng sáu 2018
 4. Kuroko - chan
  27 Tháng sáu 2018
 5. Quang Trungg
  29 Tháng sáu 2018