Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Lan Anh

 1. Nguyễn Lê Thành Vinh
  26 Tháng sáu 2018
 2. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thì tham gia học mãi 4 năm đó
  26 Tháng sáu 2018
 3. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  lỗi đó bà!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 4. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  lỗi hả. sao lỗi? lỗi vì sao?
  26 Tháng sáu 2018
 5. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  chịu, tui mơi bắt đầu từ 19/12 năm ngoái mà tự nhiên nó thành năm 2014?
  26 Tháng sáu 2018
 6. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  hỏi anh Hải!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 7. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  càng được nhiều đtt Kid ơi!!! :D
  26 Tháng sáu 2018
 8. Nguyễn Lê Thành Vinh
  26 Tháng sáu 2018
 9. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
 10. Vũ Lan Anh
  26 Tháng sáu 2018
 11. besttoanvatlyzxz
  26 Tháng sáu 2018
-->