Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tuấn Anh Phan Nguyễn

 1. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  25 Tháng sáu 2018
 2. Blue Plus
  Blue Plus
  ↓ T cũng quan tâm vấn đề này
  25 Tháng sáu 2018
 3. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  25 Tháng sáu 2018
 4. Blue Plus
  Blue Plus
  Sang box Sử k thấy t đâu
  25 Tháng sáu 2018
 5. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  tui rảnh vậy sao :v
  25 Tháng sáu 2018
 6. The Joker
  The Joker
  Mẫy bác rảnh nhỉ ???
  25 Tháng sáu 2018