Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hiền Nhi

 1. Coco99
  Coco99
  Bik thì chỉ cho Coco vs >.<
  25 Tháng sáu 2018
 2. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Phrasal verb là cụm động từ ...
  25 Tháng sáu 2018
 3. Coco99
  Coco99
  Phrasal verb là verb kiểu nhiều từ f ko?
  Phrasal verb = find out
  Not phrasal.. = discover
  f ko??
  25 Tháng sáu 2018
 4. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  25 Tháng sáu 2018
 5. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  25 Tháng sáu 2018
 6. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Cứ làm bt là chị hiểu liền ...
  25 Tháng sáu 2018
 7. Coco99
  Coco99
  đây ko bik!!
  Cái này gọi là mang máng!!
  25 Tháng sáu 2018
 8. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Chắc phải kiên nhẫn
  25 Tháng sáu 2018
 9. Hiền Nhi
  25 Tháng sáu 2018
 10. Coco99
  Coco99
  That's why we are friends ^^
  25 Tháng sáu 2018
 11. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Vô hội thoại hỏi tiếp
  25 Tháng sáu 2018
-->