Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thư Vy

 1. Tống Huy
  25 Tháng sáu 2018
 2. Thư Vy
  Thư Vy
  ơ, sao bạn bị ban rồi @@
  25 Tháng sáu 2018
 3. Tống Huy
  Tống Huy
  Khổ nỗi vậy đó chị :D
  25 Tháng sáu 2018
 4. Thư Vy
  Thư Vy
  em làm gì mà bị ban thế? @@
  25 Tháng sáu 2018
 5. Tống Huy
  Tống Huy
  Dài dòng lắm chị ơi , bi thương lắm.....
  25 Tháng sáu 2018
 6. Thư Vy
  Thư Vy
  kể nghe xem nào? :<
  25 Tháng sáu 2018
 7. Tống Huy
  Tống Huy
  Dùng ngôn ngữ không phù hợp ....
  25 Tháng sáu 2018
 8. Thư Vy
  Thư Vy
  chị thấy rồi... thôi kệ đi, bây giờ làm lại từ đầu. Cố lên! 5tings!
  25 Tháng sáu 2018
 9. Tống Huy
  Tống Huy
  Thanks chị :D
  25 Tháng sáu 2018
 10. Thư Vy
  Thư Vy
  <3
  25 Tháng sáu 2018
 11. Tống Huy
  25 Tháng sáu 2018
 12. Thư Vy
  Thư Vy
  ^^ thôi cố lên em, chị off đây ^^
  25 Tháng sáu 2018
 13. Tống Huy
  Tống Huy
  Dạ :D
  25 Tháng sáu 2018
-->