Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  sao vô mà k ns chuyện vs tui
  27 Tháng sáu 2018
 2. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  cấm mà vẫn vào đc
  27 Tháng sáu 2018
 3. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  cấm đi chs mà
  27 Tháng sáu 2018
 4. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  từ hè đến nay, tui đc nhìn ng đó 1 lần rùi, ngưỡng mộ chưa
  27 Tháng sáu 2018
 5. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  còn tuii ns chuyện vs người đó suốt
  27 Tháng sáu 2018
 6. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  gọi qua mail ik
  27 Tháng sáu 2018
 7. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  27 Tháng sáu 2018
-->