Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi H.Bừn

 1. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  chào á khoa
  22 Tháng sáu 2018
 2. Oahahaha
  Oahahaha
  Điểm thấp thế mà cũng được á khoa cơ à :)
  22 Tháng sáu 2018
 3. H.Bừn
  H.Bừn
  :( ..............
  22 Tháng sáu 2018
 4. Oahahaha
  Oahahaha
  Chấm ít thôi :v
  22 Tháng sáu 2018
 5. H.Bừn
  22 Tháng sáu 2018
 6. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  .........
  22 Tháng sáu 2018
 7. Hiểu Lam
  Hiểu Lam
  Bắt chước à?
  24 Tháng sáu 2018
 8. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  24 Tháng sáu 2018
 9. Hiểu Lam
  Hiểu Lam
  Thế này này...
  24 Tháng sáu 2018
-->