Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  phim mới à Kid??? :D
  21 Tháng sáu 2018
 2. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D gạch phim thay bằn chữ game :v
  21 Tháng sáu 2018
 3. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? game gì tên kì zậy??? :D
  21 Tháng sáu 2018
 4. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D dành cho fan naruto
  21 Tháng sáu 2018
-->