Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ShennWhisper

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cái j vậy
  19 Tháng sáu 2018
 2. ShennWhisper
  ShennWhisper
  Thì Mai bảo Trang tìm hộ còn gì? Mà thôi Trang off nha ^^ Không có Thuận nhắn tin =)))
  19 Tháng sáu 2018
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  gato
  khóc bây h
  19 Tháng sáu 2018
 4. Thiên Thuận
  20 Tháng sáu 2018
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cười j ?
  20 Tháng sáu 2018
 6. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Không có gì ^^
  20 Tháng sáu 2018
 7. Kuroko - chan
  20 Tháng sáu 2018