Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Hương Trà

 1. Detulynguyen
  19 Tháng sáu 2018
 2. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  bạn học lớp 11 đến phần nào rồi?
  20 Tháng sáu 2018
 3. Detulynguyen
  Detulynguyen
  mỗi môn một ít
  22 Tháng sáu 2018
 4. Detulynguyen
  Detulynguyen
  ^_^ ^_^
  24 Tháng sáu 2018
 5. Nguyễn Hương Trà
  24 Tháng sáu 2018
 6. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  Mà bạn tên là gì á?
  24 Tháng sáu 2018
 7. Detulynguyen
  Detulynguyen
  Minh Lý
  24 Tháng sáu 2018
 8. Nguyễn Hương Trà
  24 Tháng sáu 2018
 9. Detulynguyen
  Detulynguyen
  Nam bạn ạ
  25 Tháng sáu 2018
 10. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  oh sorry nha ^^
  còn mk tên là Trà
  rất vui được làm quen vs bạn
  25 Tháng sáu 2018
 11. Detulynguyen
  Detulynguyen
  rất hân hạnh
  25 Tháng sáu 2018