Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lưu Vương Khánh Ly

 1. Thư Vy
  Thư Vy
  bạn cũng là ARMY?
  18 Tháng sáu 2018
 2. Lưu Vương Khánh Ly
  18 Tháng sáu 2018
 3. Lee Young Soo
  Lee Young Soo
  uk, tớ là ARMY
  18 Tháng sáu 2018
 4. Lưu Vương Khánh Ly
  Lưu Vương Khánh Ly
  cùng chí hướng....
  23 Tháng sáu 2018
 5. Lee Young Soo
  24 Tháng sáu 2018
-->