Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hiền Nhi

 1. chi254
  chi254
  Thanks Nhi ^^
  Nhi đc mấy điểm v?
  17 Tháng sáu 2018
 2. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  41,1
  17 Tháng sáu 2018
 3. chi254
  chi254
  Rứa mà kêu C cao@@
  17 Tháng sáu 2018
 4. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Chi cao hơn Nhi mà
  17 Tháng sáu 2018
 5. chi254
  chi254
  Cao hơn 0,7@@
  17 Tháng sáu 2018
 6. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  17 Tháng sáu 2018
 7. chi254
  chi254
  Cho C điểm of Trang đi ^^
  Văn , tổ hợp thì sao ?
  17 Tháng sáu 2018
 8. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  V;8,25 TH:9,4 Toán 10 tổng 45,9
  17 Tháng sáu 2018
 9. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  Xuất hiện nhân tố bí ẩn
  45,9 luôn á.
  18 Tháng sáu 2018
 10. chi254
  chi254
  Ghê nó
  Thế mà kêu văn nát-_-
  18 Tháng sáu 2018
 11. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Thủ khoa pdl đấy
  19 Tháng sáu 2018