Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Akabane Yuii

 1. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  chị tâm tư lắm hả
  16 Tháng sáu 2018
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  người đang yêu
  16 Tháng sáu 2018
 3. Akabane Yuii
  Akabane Yuii
  Hí hí, đang yêu kìa ><
  16 Tháng sáu 2018
 4. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  còn hùa vào trêu c nx, đúng là chị em cây khế
  16 Tháng sáu 2018
 5. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Đúng rùi
  Cấm cãi
  Cây khế đã sao
  16 Tháng sáu 2018
-->