Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Linh Chii

 1. Ann Lee
  Ann Lee
  Gì :3
  15 Tháng sáu 2018
 2. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  M hỏi t có làm hết toán chuyên phải k ??
  15 Tháng sáu 2018
 3. Ann Lee
  Ann Lee
  Uh, t hỏi, sao m biết :v
  15 Tháng sáu 2018
 4. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Chuyện ^^ T mà ..
  T làm đc 4,25 điểm đề đấy và đã trượt chuyên thẳng cổ ..
  haizzzzzzzzzzzzzzzzz
  T thật sai lầm khi chuyên môn và k suy nghĩ cho tương lai ...bh về trg làng học thôiiiii
  15 Tháng sáu 2018
 5. Ann Lee
  Ann Lee
  M chuyên sinh sao lại thi chuyên toán =-=?
  15 Tháng sáu 2018
 6. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  T thi cả 2 chuyên và trượt tất cả ..
  Haizzzzzzzzzzzzz
  T k động đến toán một lần nào từ khi t đi ôn ... t quá liều khi đề nv1 là toán .. vậy là t trượt r ahihiii
  15 Tháng sáu 2018
 7. Ann Lee
  Ann Lee
  =-= cạn ngôn
  15 Tháng sáu 2018
 8. Quang Trungg
  Quang Trungg
  giup e
  15 Tháng sáu 2018
 9. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Bạn m trượt CNN phải k ??
  Cho t ít thông tin để t đi làm quen cái ?? Đồng cảnh ngộ vs nhau r ><
  17 Tháng sáu 2018
 10. Ann Lee
  Ann Lee
  17 Tháng sáu 2018
-->