Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. View previous comments
 2. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  à hay crush bn
  15 Tháng sáu 2018
 3. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  để avt này hay ha!!! :D để cho mọi người hoang mang giới tính!!! :D
  15 Tháng sáu 2018
 4. besttoanvatlyzxz
  15 Tháng sáu 2018
 5. Nguyễn Lê Thành Vinh
  15 Tháng sáu 2018
 6. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  mình ko nói đáp án đâu!!! :D
  15 Tháng sáu 2018
 7. Nguyễn Lê Thành Vinh
  15 Tháng sáu 2018
 8. besttoanvatlyzxz
  15 Tháng sáu 2018
 9. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  ko ns chuyeenj vs Nan nữa :(((
  15 Tháng sáu 2018
 10. besttoanvatlyzxz
  15 Tháng sáu 2018
 11. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  why Kid ơi??? :D
  15 Tháng sáu 2018
 12. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thoi off!!! bye Kid!!! :D
  15 Tháng sáu 2018
 13. Nguyễn Lê Thành Vinh
  15 Tháng sáu 2018
 14. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  .... cay mắt quá ..
  15 Tháng sáu 2018
 15. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Ai vậy Nan?? tớ thách cậu để trong 7 ngày :D!
  16 Tháng sáu 2018
 16. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D đố Kid biết!!! :D
  16 Tháng sáu 2018
 17. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Ko biết :D noi đi best :D
  16 Tháng sáu 2018
 18. besttoanvatlyzxz
  16 Tháng sáu 2018
 19. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  ko nói ................
  16 Tháng sáu 2018
 20. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  Kid!!! đây là bí mật not bật mí!!! :D
  16 Tháng sáu 2018
 21. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Cụ ns chuẩn .. Triệu like !!
  16 Tháng sáu 2018
 22. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D 1 like!!! :D
  17 Tháng sáu 2018
 23. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Triệu like cơ
  17 Tháng sáu 2018
 24. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D cr on òi à??? :D
  17 Tháng sáu 2018
 25. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  lại gặp cớm
  17 Tháng sáu 2018
 26. besttoanvatlyzxz
  17 Tháng sáu 2018
 27. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  cụ nói j ko hiểu
  17 Tháng sáu 2018
 28. besttoanvatlyzxz
  17 Tháng sáu 2018
 29. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ý Kid là cr là cảnh sát đó!!! :D hoặc là cái ông gì trong Magic Kaitou ý!!! :D
  17 Tháng sáu 2018
 30. Nguyễn Lê Thành Vinh
  17 Tháng sáu 2018
 31. besttoanvatlyzxz
  17 Tháng sáu 2018
 32. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  cụ ơi
  17 Tháng sáu 2018
 33. Nguyễn Lê Thành Vinh
  17 Tháng sáu 2018
 34. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thoi bb cr với Kid!!! Nan phải off òi!!! :D bye bye!!! :D sr cr nha!!! :D
  17 Tháng sáu 2018
 35. Nguyễn Lê Thành Vinh
  17 Tháng sáu 2018
 36. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Ai gọi cụ vậy ? PP coăn nan
  17 Tháng sáu 2018
 37. Nguyễn Lê Thành Vinh
  17 Tháng sáu 2018
 38. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  vô ht cháu cho xem cái này
  17 Tháng sáu 2018
 39. Nguyễn Lê Thành Vinh
  17 Tháng sáu 2018
 40. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  à lố!!! :D
  18 Tháng sáu 2018
 41. Dương Thảoo
  18 Tháng sáu 2018
 42. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  sr cr!!! hôm qua ko ở nhà!!! :D
  18 Tháng sáu 2018
 43. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  t cx đâu ở nhà :v
  18 Tháng sáu 2018
 44. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D trùng hợp quá vậy!!! :D
  18 Tháng sáu 2018
 45. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  mà cr đi đâu zậy??? mình xuống ngoại!!! :D
  18 Tháng sáu 2018
 46. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  có xuống but gần đó
  18 Tháng sáu 2018
 47. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D cr lại đang xem phim à??? :D
  18 Tháng sáu 2018
 48. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Bye .. Đi ra đường ở
  18 Tháng sáu 2018
 49. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ???? what??? what??? what??? why??? :D
  18 Tháng sáu 2018
 50. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Rước Thảo về dinh best cẩn thận ko nó cho ra đường ở đấy kk :v
  18 Tháng sáu 2018
 51. besttoanvatlyzxz
  20 Tháng sáu 2018
-->