Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Khóc trong cô đơn yêu là gì?
  20 Tháng chín 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  quên òi
  20 Tháng chín 2018
 3. Khóc trong cô đơn yêu là gì?
  23 Tháng chín 2018
 4. Kuroko - chan
  23 Tháng chín 2018
 5. Khóc trong cô đơn yêu là gì?
 6. Kuroko - chan
  24 Tháng chín 2018
 7. Khóc trong cô đơn yêu là gì?
  Khóc trong cô đơn yêu là gì?
  Cậu lại đổi Avatar à?
  29 Tháng chín 2018
 8. Kuroko - chan
  29 Tháng chín 2018
-->