Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ARMY's BTS

 1. Lee Young Soo
  Lee Young Soo
  s lm dc ?
  13 Tháng sáu 2018
 2. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Chị chỉ cho nhé ! em lập thoại đi chị chỉ chi nhé !
  13 Tháng sáu 2018
 3. Lee Young Soo
  13 Tháng sáu 2018
 4. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Dễ cực
  13 Tháng sáu 2018
 5. Lee Young Soo
  Lee Young Soo
  thôi chị làm đi
  em không biết làm
  13 Tháng sáu 2018
 6. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  ừ nè
  13 Tháng sáu 2018
-->