Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  có mỗi 77 thông báo thui
  chưa sập được
  chỉ sắp đổ
  12 Tháng sáu 2018
 2. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D đây ko phải là phá mak 3 bác ý tám ngẫu
  12 Tháng sáu 2018
 3. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  vậy nên tường nhà bạn sắp đổ à
  có cần mik phụ đỡ k
  12 Tháng sáu 2018
 4. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D có kk tiền công thế nào zậy
  12 Tháng sáu 2018
 5. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  tính theo giờ thì
  50 000/1h
  12 Tháng sáu 2018
 6. Nguyễn Lê Thành Vinh
  12 Tháng sáu 2018
 7. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nể tình bạn bè
  thôi thì free
  :D
  12 Tháng sáu 2018
 8. Nguyễn Lê Thành Vinh
  12 Tháng sáu 2018
 9. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  bạn đỡ nhé!!
  12 Tháng sáu 2018
 10. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  đỡ đây
  à mà nó đổ rùi
  12 Tháng sáu 2018
 11. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  @.@ thuê thợ về thì nó đổ :W
  12 Tháng sáu 2018
 12. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  *Vỗ tay * /Cười\ :v
  13 Tháng sáu 2018
 13. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  cho Linh vô đổ sml
  13 Tháng sáu 2018
-->