Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  bố thí cho 1 like
  12 Tháng sáu 2018
 2. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  @.@ Hiếu ơi....cứu Vinh
  12 Tháng sáu 2018
 3. Dương Thảoo
  12 Tháng sáu 2018
 4. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Gặp "cớm"
  12 Tháng sáu 2018
 5. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  điên à c
  12 Tháng sáu 2018
 6. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  cụ ko điên :D
  12 Tháng sáu 2018
 7. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  12 Tháng sáu 2018
 8. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :v mình ko xử được đâu Kid ơi!!! huhu!!! cr mình xử ngược lại đó!!! :D
  12 Tháng sáu 2018
 9. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  à mà Vinh viết gì mình ko hiểu!!! :D
  12 Tháng sáu 2018
 10. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  =.= thế mềnh ko hiển r :vv
  12 Tháng sáu 2018
 11. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D cr hiền lắm mà!!! nhưng mình vẫn sợ!!! :D
  12 Tháng sáu 2018
 12. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  t bị ngáo
  12 Tháng sáu 2018
 13. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  nhưng mình vẫn sợ!!! :D
  12 Tháng sáu 2018
 14. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  hey hey cháu Uyên onl chưa
  12 Tháng sáu 2018
 15. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ko biết!!! :D
  12 Tháng sáu 2018
 16. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Thảo bị ngáo cần ??? :W
  12 Tháng sáu 2018
 17. besttoanvatlyzxz
  12 Tháng sáu 2018
 18. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  cụ im đuê
  12 Tháng sáu 2018
 19. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  Kid sợ cr mình chưa??? :D
  12 Tháng sáu 2018
 20. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  tớ ko sợ, chỉ sợ lây bệnh của cr bn
  12 Tháng sáu 2018
 21. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  bệnh j zậy Kid??? :D
  12 Tháng sáu 2018
 22. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  12 Tháng sáu 2018
 23. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ngáo cũng là bệnh hả Kid??? Ngáo cũng lây được ư??? oh!!! :D
  12 Tháng sáu 2018
 24. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D đúng vậy lây ừ người nọ sang người kia theo con đườn giao tiếp :D kk
  12 Tháng sáu 2018
 25. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  ư thế ms nói :)) Best cb có new cr :D
  12 Tháng sáu 2018
 26. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  oh!!! zậy mình bị lây chưa Kid??? :D
  12 Tháng sáu 2018
 27. besttoanvatlyzxz
  12 Tháng sáu 2018
-->