Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. View previous comments
 2. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Should :Ăn nhiều đồ chiên rán, tinh bột,Không ăn nhiều rau quả,Bổ sung quá nhiều đạm động vật , qtrong là cám pig :v
  12 Tháng sáu 2018
 3. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D cr best!!! :D
  12 Tháng sáu 2018
 4. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Qủa này Nai chỉ có dễ thương :vv
  12 Tháng sáu 2018
 5. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D Kid on lại òi đó cr!!! :D
  12 Tháng sáu 2018
 6. Nguyễn Lê Thành Vinh
  12 Tháng sáu 2018
 7. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Thôi .Tau đi có việc r
  12 Tháng sáu 2018
 8. besttoanvatlyzxz
  12 Tháng sáu 2018
 9. Nguyễn Lê Thành Vinh
  12 Tháng sáu 2018
 10. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  bye bye cr!!! :D
  12 Tháng sáu 2018
 11. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  bye bye no sêe you again
  12 Tháng sáu 2018
 12. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  ăn cám pig nhá
  12 Tháng sáu 2018
 13. besttoanvatlyzxz
  12 Tháng sáu 2018
 14. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  12 Tháng sáu 2018
 15. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  chắc vừa hút vài ủa heli :W
  12 Tháng sáu 2018
 16. besttoanvatlyzxz
  12 Tháng sáu 2018
 17. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  hút heli thì lq j
  12 Tháng sáu 2018
 18. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  mình ngu+chưa học hóa nên các Kid thật cho mình hỏi:"heli" là gì zậy"??? :D
  12 Tháng sáu 2018
 19. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  heli lên mạng tra
  12 Tháng sáu 2018
 20. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  bóng cười heli ấy hút vào là bạn buồn cười như điên ý, tự cười ý :W
  12 Tháng sáu 2018
 21. besttoanvatlyzxz
  12 Tháng sáu 2018
 22. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Thảo hôm qua hút "vài" quả heli :W thảo nào hôm nay có vấn đề :D @Dương Thảoo ơi cụ đưa cháu đi zô chại tâm thần nhá :mad:@
  12 Tháng sáu 2018
 23. besttoanvatlyzxz
  12 Tháng sáu 2018
 24. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  ừ zô lại cụng được
  12 Tháng sáu 2018
 25. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  oh!!! what??? cr zô òi à??? hay mình đọc nhầm??? :D
  12 Tháng sáu 2018
 26. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  miễn là trong ý vẫn có trời
  12 Tháng sáu 2018
 27. Nguyễn Lê Thành Vinh
  12 Tháng sáu 2018
 28. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  trời là...??? :D
  12 Tháng sáu 2018
 29. Dương Thảoo
 30. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D trời đẹp thiệt!!! cây cối xanh tươi tốt!!! :D Mà ở đâu zậy cr??? :D
  12 Tháng sáu 2018
 31. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  trên trời chứ đâu
  12 Tháng sáu 2018
 32. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  đẹp thiệt!!! :D
  12 Tháng sáu 2018
 33. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  ảo lòi ý
  12 Tháng sáu 2018
 34. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D nhìn là biết mới mưa xong => âm u!!! :D chỗ mình quang đảng hơn nhiều!!! :D
  12 Tháng sáu 2018
 35. Dương Thảoo
 36. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  rồi xong!!! ảnh mạng!!! :D
  12 Tháng sáu 2018
 37. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  mạng á .. nhìn lại đi
  12 Tháng sáu 2018
 38. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D nhầm!!! :D
  12 Tháng sáu 2018
 39. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  ảnh ý trong máy hết mạng đâu
  12 Tháng sáu 2018
 40. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D nhìn lại òi cr ơi!!! huhu!!! :D
  12 Tháng sáu 2018
 41. Dương Thảoo
  12 Tháng sáu 2018
 42. Nguyễn Lê Thành Vinh
  12 Tháng sáu 2018
 43. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  muồn hoàng yên rụng đẹp vc
  12 Tháng sáu 2018
 44. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  cẩn thận có ong đất
  12 Tháng sáu 2018
 45. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  sâu thôi
  12 Tháng sáu 2018
 46. Kuroko - chan
  12 Tháng sáu 2018
 47. Kuroko - chan
  12 Tháng sáu 2018
 48. Kuroko - chan
  12 Tháng sáu 2018
 49. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Bảo vệ tính mạng của mình là trách nhiệm của người khác :D sâu dóm
  12 Tháng sáu 2018
 50. Nguyễn Lê Thành Vinh
  12 Tháng sáu 2018
 51. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  đúng r
  12 Tháng sáu 2018
-->