Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. View previous comments
 2. besttoanvatlyzxz
  10 Tháng sáu 2018
 3. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  tui best văn ns thế mà ko hỉu@@
  10 Tháng sáu 2018
 4. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  10 Tháng sáu 2018
 5. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  hoặc con Vịt đực!!! :D
  10 Tháng sáu 2018
 6. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  hay là đang buồn, đang chán, ai tán yêu luôn?
  10 Tháng sáu 2018
 7. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  đây là câu nói của mấy đứa con gái vừa bị đá!!! :D
  10 Tháng sáu 2018
 8. Dương Thảoo
  10 Tháng sáu 2018
 9. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ko biết!!! thấy trong Thánh Nô Tv!!! :D thui bye!!! off đây!!! :D
  10 Tháng sáu 2018
 10. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  bọn bánh bèo , thiếu t/c ý nói lm j
  10 Tháng sáu 2018
 11. Nguyễn Lê Thành Vinh
  10 Tháng sáu 2018
 12. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  bái bai cụ
  10 Tháng sáu 2018
 13. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  ko chào cháu =_=
  10 Tháng sáu 2018
 14. Nguyễn Lê Thành Vinh
  10 Tháng sáu 2018
 15. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  lướt wall uyên chỉ thấy tk best ..
  10 Tháng sáu 2018
 16. Nguyễn Lê Thành Vinh
  10 Tháng sáu 2018
 17. Dương Thảoo
  10 Tháng sáu 2018
 18. Nguyễn Lê Thành Vinh
  10 Tháng sáu 2018
 19. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  hấp gì ?
  avarta đẹp hơm
  10 Tháng sáu 2018
 20. Nguyễn Lê Thành Vinh
  10 Tháng sáu 2018
 21. Dương Thảoo
  10 Tháng sáu 2018
 22. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  tối nay cụ ko ngủ dc đâu ahjhj
  10 Tháng sáu 2018
 23. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  đẹp mà
  10 Tháng sáu 2018
 24. Nguyễn Lê Thành Vinh
  10 Tháng sáu 2018
 25. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  ko .. phù thủy
  10 Tháng sáu 2018
 26. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :v ko ngủ dc vì thảo
  10 Tháng sáu 2018
 27. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  OMG vì cháu á
  Yêu cụ vc =_=
  10 Tháng sáu 2018
 28. Nguyễn Lê Thành Vinh
  11 Tháng sáu 2018
 29. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  cụ lạy cháu
  11 Tháng sáu 2018
 30. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :v lại loạn TB!!! :D
  11 Tháng sáu 2018
 31. Nguyễn Lê Thành Vinh
  11 Tháng sáu 2018
 32. Dương Thảoo
  11 Tháng sáu 2018
 33. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Thảo, tại háu mà hiếu loạn tb con bé này hư vờ
  11 Tháng sáu 2018
 34. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D khoảng >30 tb!!! :D
  11 Tháng sáu 2018
 35. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  cụ điên à tại cụ
  11 Tháng sáu 2018
 36. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  tại cả 2!!! :D
  11 Tháng sáu 2018
 37. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  NO ai đôn làm gì
  11 Tháng sáu 2018
 38. besttoanvatlyzxz
  11 Tháng sáu 2018
 39. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  tại cụ tám thủng tâm trái đats
  11 Tháng sáu 2018
 40. Dương Thảoo
  11 Tháng sáu 2018
 41. besttoanvatlyzxz
  11 Tháng sáu 2018
 42. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  sai đâu
  11 Tháng sáu 2018
 43. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  cháu tớ tám nổ giải ngân hà mã hiệu MX-2457 rồi cậu thông cảm kk
  11 Tháng sáu 2018
 44. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  có gì đó sai sai!!! :D
  11 Tháng sáu 2018
 45. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Cụ tám ác hơn bà tám
  11 Tháng sáu 2018
 46. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  ................. onl hay k onl nói 1 lời
  11 Tháng sáu 2018
 47. Nguyễn Lê Thành Vinh
  11 Tháng sáu 2018
 48. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  thôi pp
  11 Tháng sáu 2018
 49. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  à lố!!! :D
  11 Tháng sáu 2018
 50. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  ní hảo
  11 Tháng sáu 2018
 51. besttoanvatlyzxz
  11 Tháng sáu 2018
-->