Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ARMY's BTS

 1. Kuroko - chan
  8 Tháng sáu 2018
 2. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  ohhhhhhhh vậy tốt ha đi khoe với anh Quang đuy
  8 Tháng sáu 2018
 3. Kuroko - chan
  11 Tháng sáu 2018
 4. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  TT^TT
  11 Tháng sáu 2018