Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi bangoc42

 1. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  khinh bỉ => khinh đội tuyển Bỉ @hip2608 tuyển Bỉ của chị kìa :v
  4 Tháng bảy 2018
 2. hip2608
  hip2608
  ngứa đòn hả?
  4 Tháng bảy 2018
 3. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  em không im lặng => không kinh Bỉ :D
  4 Tháng bảy 2018
 4. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  à khinh, k phải kinh :D
  4 Tháng bảy 2018
 5. hip2608
  hip2608
  =.=
  4 Tháng bảy 2018
 6. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  4 Tháng bảy 2018
 7. hip2608
  hip2608
  ngoan đi e êi
  4 Tháng bảy 2018
 8. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  quyền của em :))
  4 Tháng bảy 2018
 9. hip2608
  hip2608
  ...
  4 Tháng bảy 2018
 10. bangoc42
  4 Tháng bảy 2018
-->