Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. mỳ gói
  mỳ gói
  đây này
  7 Tháng sáu 2018
 2. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Xin để lm j vậy?
  7 Tháng sáu 2018
 3. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  sắp dc ăn cỗ...........
  7 Tháng sáu 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  7 Tháng sáu 2018
 5. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  cậu có chuyện j à? Kể tớ nghe coi
  7 Tháng sáu 2018
 6. Oahahaha
  Oahahaha
  sắp đc ăn giỗ :>
  7 Tháng sáu 2018
 7. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Các chị ra chặn chị Kuro lại đi đừng để chị tự tử, còn chị Kuro cứ tự tử để dđ có cỗ lớn :v @.@
  7 Tháng sáu 2018
 8. Trần Tuyết Khả
  7 Tháng sáu 2018
 9. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D em chém hơi quá đà :W
  7 Tháng sáu 2018
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  7 Tháng sáu 2018