Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi linhntmk123

 1. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Thi tốt ko chị??
  7 Tháng sáu 2018
 2. linhntmk123
  linhntmk123
  úi giaowif ơi 4c chắc được 0.75 là kịch lm rồi
  7 Tháng sáu 2018
 3. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Hình ạ??
  7 Tháng sáu 2018
 4. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Xong hết chưa chị??
  7 Tháng sáu 2018
 5. linhntmk123
  linhntmk123
  uk em
  7 Tháng sáu 2018
 6. linhntmk123
  linhntmk123
  xong hết mà sai phần cuối 4c
  7 Tháng sáu 2018
 7. Đoan Nhi427
  7 Tháng sáu 2018
-->