Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoangthianhthu1710

 1. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  rất tiếc mơ chỉ là mơ
  6 Tháng sáu 2018
 2. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  hãy mơ khi đời còn cho phép
  6 Tháng sáu 2018
 3. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  vậy thì hãy mơ đi
  6 Tháng sáu 2018
 4. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  T đang mơ đề toán đây
  6 Tháng sáu 2018
 5. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  mong chúa nhập vào con Thư khi mơ , jiadjabhcfajdfiaj
  6 Tháng sáu 2018
 6. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  T k theo đạo chúa :>
  6 Tháng sáu 2018
 7. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  mong ông bà tổ tiên nhập vào con Thư aDFJALFHJASHNCFJKAHD
  6 Tháng sáu 2018
 8. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  yes ...T cụng mong v
  Vinh à....Nhà m gần bệnh viện k?
  6 Tháng sáu 2018
 9. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  đó là thần chú đó
  6 Tháng sáu 2018
 10. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  Rứa à
  mai đừng đọc kẻo họ tưởng ma nhập r đuổi ra khỏi phòng thi đó
  6 Tháng sáu 2018
 11. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  thôi học đi
  6 Tháng sáu 2018
 12. hoangthianhthu1710
  6 Tháng sáu 2018
-->