Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Toshiro Koyoshi

 1. Anh _Tuấn
  Anh _Tuấn
  ok.vậy bao giờ em đc vào BQT vậy
  5 Tháng sáu 2018
 2. Anh _Tuấn
  Anh _Tuấn
  5 Tháng sáu 2018
 3. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Không phải là đăng kí là được vào. Anh phải giúp đỡ các bạn giải bài (không đủ quá mà cũng đừng súc tích quá dẫn đến các bạn không hiểu).
  5 Tháng sáu 2018
 4. Anh _Tuấn
  Anh _Tuấn
  vậy giúp đỡ các bạn nếu làm tốt là đc vào ak
  5 Tháng sáu 2018
 5. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Tuỳ vào xét duyệt nữa ạ!
  5 Tháng sáu 2018
 6. Anh _Tuấn
  5 Tháng sáu 2018
-->