Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Thảoo

 1. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  đồng cái con khỉ ế...nó vô fb t mà...
  4 Tháng sáu 2018
 2. Dương Thảoo
  4 Tháng sáu 2018
 3. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  tỉ tỉ...nó kêu m đưa ảnh dìm t cho nó...nhưng đm đời...t bị xóa nick ý r
  4 Tháng sáu 2018
 4. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  nó xóa á ..
  4 Tháng sáu 2018
 5. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  nó block t cơ
  4 Tháng sáu 2018
 6. Giang Thủy Tiên 2k5
  5 Tháng sáu 2018
 7. nhung31
  nhung31
  t tưởng vào lại thì lại mở nik
  15 Tháng sáu 2018
-->