Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hothanhvinhqd

 1. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  Ngày chi mà 1 ngày nựa?
  3 Tháng sáu 2018
 2. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  học nốt ngày mai
  3 Tháng sáu 2018
 3. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  Văn cô m ns hk chỗ mô zừ rứa?
  3 Tháng sáu 2018
 4. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  đọc thêm ngữ liệu cho biết cách làm
  3 Tháng sáu 2018
 5. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  nọ ns hk bài mô zồ à?
  3 Tháng sáu 2018
 6. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  thấy bài mô cũng có thể ra ri thì cết
  3 Tháng sáu 2018
 7. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  Định hk tủ mà bài mô cụng dài dằng dặc á
  M lm đc nhiều đề thi thử chưa?
  3 Tháng sáu 2018
 8. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  coi qua thôi thời gian mô cho lại
  còn 2 ngày nữa là thi rồi
  3 Tháng sáu 2018
 9. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  có sbd vs phòng thi chưa?
  3 Tháng sáu 2018
-->