Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hạ Mộcc

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Sao lại buồn?
  31 Tháng năm 2018
 2. Hạ Mộcc
  Hạ Mộcc
  Nhiều chuyện xảy ra quá :<
  31 Tháng năm 2018
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Vậy là chuyện buồn rồi.
  31 Tháng năm 2018
 4. Hạ Mộcc
  Hạ Mộcc
  Rất buồn :<
  31 Tháng năm 2018
 5. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Sao chị lại buồn vậy? :<
  31 Tháng năm 2018
 6. Hạ Mộcc
  Hạ Mộcc
  Vì 1 buổi lễ tổng kết chưa từng nghĩ đến :<
  31 Tháng năm 2018
 7. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Chị buồn mà em cũng buồn theo :<<
  31 Tháng năm 2018
-->