Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phạm Xuân Hoàng Long

 1. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Tốt nhất bạn nên ghi rõ ràng đề ra đã nhé. Trong topic đó mình sợ bị phạt vì Spam nên không dám trả lời
  30 Tháng năm 2018
 2. Phạm Xuân Hoàng Long
  30 Tháng năm 2018
 3. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Ừ! Bạn ghi rõ đề đi để dễ giải thích
  30 Tháng năm 2018
 4. Phạm Xuân Hoàng Long
  Phạm Xuân Hoàng Long
  bạn đừng off nha, mình làm gần xong và chuẩn bị đăng rồi
  30 Tháng năm 2018
 5. Sơn Nguyên 05
  30 Tháng năm 2018
-->