Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi besttoanvatlyzxz

 1. View previous comments
 2. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Right...
  30 Tháng năm 2018
 3. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  nhu vê kép ngờ ma ép phờ tờ không thi chờ sờ việt theo the e sờ :)) Cờ u ơ i cờ u cu di chờ đờ cờ thi cờ u cu van sờ ong ma
  30 Tháng năm 2018
 4. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  dịch chuẩn 1000000%
  30 Tháng năm 2018
 5. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ặc!!! Kid quá nguy hiểm!!! "quỳ"!!! :D (cười rụng răng!!! :D)
  30 Tháng năm 2018
 6. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Kid bij DDOONGJ KINH
  30 Tháng năm 2018
 7. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  dịch rất chuẩn theo Thảo đẹp trai!
  30 Tháng năm 2018
 8. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Kít Bi Gi dờ do ong gi ka in hờ
  30 Tháng năm 2018
 9. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  no no no!!! cr ơi!!! Kid vô cùng vô cùng bình thường so với cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm!!! :D VR!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 10. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Cu xenh gai IM mother go !
  30 Tháng năm 2018
 11. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  LR or VR ?
  30 Tháng năm 2018
 12. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thui Nan lậy Kid!!! Kid lấy cái đó làm mật mã luôn đi!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 13. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Cờ u cu xe nhờ gờ ai i mờ má giơ gâu!
  30 Tháng năm 2018
 14. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  quên òi cr ơi!!! kiến thức vụt bay...!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 15. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ko thể dịch được nhưng gì Kid nói!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 16. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  t nho laf LR chu cos VR dau nhi ... Kid suuw nhi vt thees t dichj thuwaf
  30 Tháng năm 2018
 17. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  câu của Thảo đẹp zai ý mình dịch ra :))))))
  30 Tháng năm 2018
 18. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  hình như mình nhớ nhầm đấy cr ạ!!! :D mà cr dịch hộ mình với!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 19. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  tờ nho la ép phờ Lờ Rờ chờ u cờ o sờ Vờ Rờ dờ a u .... Kít sờ u u vê kép nhờ i vờ tờ the e sờ tờ di chờ gi thờ u đáp liu a ép phờ
  30 Tháng năm 2018
 20. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  rồi xong!!! cr dịch hộ mình với!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 21. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  kid vt de hieu ma
  30 Tháng năm 2018
 22. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  Nan ko hiểu được!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 23. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  I don't know Nan ..
  30 Tháng năm 2018
 24. Nguyễn Lê Thành Vinh
  30 Tháng năm 2018
 25. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Cu Vinh dz oi, bowts xamf laij nha ~
  30 Tháng năm 2018
 26. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  lại "~"!!! haizzz!!!
  30 Tháng năm 2018
 27. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  ơi cụ ko hiểu câu sau :D cụ Vinh đập zán cx dc đó
  30 Tháng năm 2018
 28. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Cuj chaus gioongs nhau maf cr
  30 Tháng năm 2018
 29. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  bowts xamf laij nha ~= bớt xàm lại nha!!! (thay kí hiệu!!! :D)
  30 Tháng năm 2018
 30. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  giống chỗ nào nhỉ cr??? :D
  30 Tháng năm 2018
 31. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  oh cụ xàm thì cháu chém nhé Thảo bay nóc nhà roài!
  30 Tháng năm 2018
 32. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  ~ and :D~
  30 Tháng năm 2018
 33. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  cr ơi!!! đừng "~" please!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 34. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Kí hiệu "~' của Liên đúng ko?
  30 Tháng năm 2018
 35. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Baor cuj t ys
  30 Tháng năm 2018
 36. Nguyễn Lê Thành Vinh
  30 Tháng năm 2018
 37. besttoanvatlyzxz
  30 Tháng năm 2018
 38. Dương Thảoo
  30 Tháng năm 2018
 39. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ặc!!! "quỳ"!!!
  30 Tháng năm 2018
 40. Dương Thảoo
  30 Tháng năm 2018
 41. Nguyễn Lê Thành Vinh
  30 Tháng năm 2018
 42. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  "chạy"!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 43. Dương Thảoo
  30 Tháng năm 2018
 44. Dương Thảoo
  30 Tháng năm 2018
 45. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thui ở lại!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 46. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  *chuồn* Thảo ghê quớ!
  30 Tháng năm 2018
 47. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Chau hieenf vc ra --==.--
  30 Tháng năm 2018
 48. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  vô cùng ra là sao??? :D
  30 Tháng năm 2018
 49. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Hiếu ơi Hiền lắm nhỉ vừa nhe răng cười cái khủng long bạo chúa chạy mất z!ép
  30 Tháng năm 2018
 50. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  thi the :v
  30 Tháng năm 2018
 51. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? 5 tiếng đầu??? :D
  30 Tháng năm 2018
 52. View most recent comments
-->