Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi besttoanvatlyzxz

 1. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Lại ATSM :D
  28 Tháng năm 2018
 2. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thế Thẻo giải thích tại sao cụ Thẻo ko on??? :D
  28 Tháng năm 2018
 3. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Hôm mà m đi xe ngược vs tốc độ ánh sáng ý =.= Đám tang cụ t thu dc nhiều tiền h cụ đi hawaii
  28 Tháng năm 2018
 4. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? mình đọc nhầm hay cr viết "đám tang cụ t" xong lại viết "h cụ đi hawaii"??? mâu thuẫn!!! :D
  28 Tháng năm 2018
 5. Nguyễn Lê Thành Vinh
  30 Tháng năm 2018
 6. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  hôm qua cụ bốc đầu hơi quá @Dương Thảoo kk kụ đi Bắc Cực nhé ko phải ha oai ở VN nóng kk :D!
  30 Tháng năm 2018
 7. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Dou cụ chia bớt tiền đi mà..
  30 Tháng năm 2018
 8. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ặc!!! Cụ cháu max ...!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 9. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  làm sao ? Ahihi
  30 Tháng năm 2018
 10. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  vui tính!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 11. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  :D ahjhj =.= T.T
  30 Tháng năm 2018
 12. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  lại T.T!!! ko hiểu là gì!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 13. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  :D gia ngu la ko tot dau ban a
  30 Tháng năm 2018
 14. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  mình nói thiệt mà!!! chẳng lẽ cr ko tin mình??? :D
  30 Tháng năm 2018
 15. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Uhm .... ko tin :))
  30 Tháng năm 2018
 16. Nguyễn Lê Thành Vinh
  30 Tháng năm 2018
 17. besttoanvatlyzxz
  30 Tháng năm 2018
 18. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  cu di hawaii ve ko co qua a
  30 Tháng năm 2018
 19. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  Kid ơi!!! "~" ??? :D
  30 Tháng năm 2018
 20. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  cu gia co rau :D
  30 Tháng năm 2018
 21. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  "cu" ??? ặc!!! tưởng cr gọi Kid = cụ??? sao lại nói zậy??? :D
  30 Tháng năm 2018
 22. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Có quà cho thảo đây
  30 Tháng năm 2018
 23. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  nghe nguy hiểm!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 24. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  ko co Unikey Hieu oi .. cuj not cu
  Qua j
  30 Tháng năm 2018
 25. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Quà là Hiếu và Vinh tặng Thảo 1 tràng vỗ tay đốp đốp uỳnh uỳnh chát chát
  30 Tháng năm 2018
 26. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  mình nói thế cho nó có không khí thui mà!!! Sao căng thẳng thế!!! :D
  mà "quả" hả cr??? :D
  30 Tháng năm 2018
 27. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  bốp bốp bốp!!! (đang đạp muối!!! :D)
  30 Tháng năm 2018
 28. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Qua cua t dau
  30 Tháng năm 2018
 29. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  bốp bốp bốp!!! (vỗ tay!!! Kid bảo quà là vỗ tay!!! :D)
  30 Tháng năm 2018
 30. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Thoi dep me di
  30 Tháng năm 2018
 31. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  trích nguyên bản"Quà là Hiếu và Vinh tặng Thảo 1 tràng vỗ tay đốp đốp uỳnh uỳnh chát chát" tức là mình và Kid tặng cr 1 tràng vỗ tay làm quà ý!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 32. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Di hawaii ma the day :)) O nha cho vui
  30 Tháng năm 2018
 33. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thời đẹp mẹ dì??? trời đẹp quá mẹ và dì ơi??? :D
  30 Tháng năm 2018
 34. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D cụ mải chơi vs mấy ẻm chân ngắn quá quên mua quà òi
  30 Tháng năm 2018
 35. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  cr nói trí phải!!! đi mà 4 ngày ko quạt,wifi,game,mt,TV thì...!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 36. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  To thay may be chan ngan thg kute , de thuong nhu Be Nai y
  30 Tháng năm 2018
 37. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  ????? ko hiểu
  30 Tháng năm 2018
 38. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thui cr viết giống có dấu cho mình nhờ!!! :D VD: gioongs = giống => hiểu!!! còn kia thì dịch mệt lắm!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 39. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  m hieu ma cr .. trong ht hom trc t cos vt
  30 Tháng năm 2018
 40. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  hiểu Thảo viết j chết liền
  30 Tháng năm 2018
 41. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  oh!!! zậy hả??? nhưng khó dịch quá cr ơi!!! viết giống mình bảo đi!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 42. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  để mình dịch cho!!! (tâm đầu ý hợp!!! đùa thui!!! :D)
  30 Tháng năm 2018
 43. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Cuj chuwa cos trinhf dder dichj :D
  30 Tháng năm 2018
 44. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  đấy!!! như zậy dễ hiểu hơn!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 45. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Cu chu wa c os tri nfh d de r di ch j :D ?????????????/
  30 Tháng năm 2018
 46. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Nhuwng maf t ko thichs vt thees :)) Cu oi cu dich dc thi cu van song ma
  30 Tháng năm 2018
 47. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :v Kid còn nguy hiểm hơn!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 48. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  cu jbes tng u :))
  30 Tháng năm 2018
 49. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  To thay may be chan ngan thg kute , de thuong nhu Be Nai y= tớ thấy mấy bé chân ngắn thường kute, dễ thương như Bé Nai ý!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 50. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  thui Nan quỳ sự nguy hiểm của 2 cụ cháu cr!!! "quỳ"!!! :D 2 cụ cháu ăn gì Nan cúng!!! :D
  30 Tháng năm 2018
 51. View most recent comments
-->