Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kirigaya Kazuto.

 1. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Vâng! Chào bạn.
  Rất vui được làm quen!
  27 Tháng năm 2018
 2. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Hì, bạn tên gì ấy nhỉ?
  27 Tháng năm 2018
 3. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên!
  Bạn là Tmod cộng đồng à?
  27 Tháng năm 2018
 4. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Mình là TMod quản lý bạn à
  Bạn bao nhiêu tuổi (biết để sau này xưng hô cho tiện)
  27 Tháng năm 2018
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  "Cứ gọi bạn nếu bạn cảm thấy không phiền" :D
  27 Tháng năm 2018
 6. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Mhieeuf hơn bạn nhiều! Cứ xưng anh nếu có thể.
  27 Tháng năm 2018
 7. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  27 Tháng năm 2018
 8. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  27 Tháng năm 2018
 9. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  27 Tháng năm 2018
 10. Sơn Nguyên 05
  27 Tháng năm 2018
 11. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  27 Tháng năm 2018
 12. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Có khi giờ em gọi anh là bác được rồi :D
  27 Tháng năm 2018
 13. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  27 Tháng năm 2018
 14. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  "Cứ xưng bạn nếu không phiền. Thế thôi!" Status của phuonganh31108, 9/5/2018
  27 Tháng năm 2018
-->