Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ng T.Minh Tâm

 1. Đình Hải
  Đình Hải
  Ở Tỉnh em khi nào thi vậy em?
  27 Tháng năm 2018
 2. Ng T.Minh Tâm
  Ng T.Minh Tâm
  đến 7 tháng 6 thi ạ !
  27 Tháng năm 2018
 3. Đình Hải
  Đình Hải
  27 Tháng năm 2018
 4. Ng T.Minh Tâm
  Ng T.Minh Tâm
  em cảm ơn ạ :))
  27 Tháng năm 2018
 5. Đình Hải
  Đình Hải
  Lúc nãy chưa biết em năm nay cũng thi nên không có tag tên em :D
  27 Tháng năm 2018
 6. Ng T.Minh Tâm
  Ng T.Minh Tâm
  hi hi :))
  27 Tháng năm 2018
-->