Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Uyên Nhii

 1. Kim Thừa Quân
  Kim Thừa Quân
  Aii thế màiii?
  26 Tháng năm 2018
 2. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  Tên nick đó
  26 Tháng năm 2018
 3. Ngô Ánh_11
  Ngô Ánh_11
  :D Danh nghĩa em à, nhưng mà bí mật nhé!
  27 Tháng năm 2018
 4. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  Ok chị, em có ns vs ai đâu
  27 Tháng năm 2018
-->