Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đoan Nhi427

 1. Nguyễn Lê Thành Vinh
  25 Tháng năm 2018
 2. Đoan Nhi427
  25 Tháng năm 2018
 3. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  500 ae bảo đây là Gấu Xám!
  25 Tháng năm 2018
 4. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  1000 ae bảo đây tên Gấu XÁM nhưng màu NÂU
  25 Tháng năm 2018
 5. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Gấu xám nâu :33
  25 Tháng năm 2018
 6. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Căn bậc 2 của 9 tỷ ae bảo nó tên gấu xám => màu xám!
  25 Tháng năm 2018
 7. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  vinh k treo kid nữa oh oh oh mình cr t
  25 Tháng năm 2018
 8. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  PS: số người thuộc N*
  1^1000...0000 (n số 0) khẳng định nó tên xám NHƯNG màu NÂU
  25 Tháng năm 2018
 9. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Mọe, cãi nhau từ tus dưới nên tus trên :))
  25 Tháng năm 2018
 10. Bùi Thị Diệu Linh
  25 Tháng năm 2018
 11. Đoan Nhi427
  25 Tháng năm 2018
 12. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  t cho hết baog black.. ahihi
  25 Tháng năm 2018
 13. Bùi Thị Diệu Linh
  25 Tháng năm 2018
 14. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  @Dương Thảoo để xem cho là Nâu hay Xám thôi tí gỡ xuống
  @Đoan Nhi427 P/s: Số người thuộc Q 39............99999 ^n ( m số 9 ; n là số lớn nhất trong tập hợp N*) khẳng định con này màu xám
  25 Tháng năm 2018
 15. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  thôi chốt lại màu xám nhé lằng nhằng tui đúng thế là ok?
  25 Tháng năm 2018
 16. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  PS: Q là số hữu tỉ bao gồm p/số, số nguyên âm +dương
  Người seo âm đc @@
  9999999999999..9999(N*số 9)^999...9999^99999999999(N*số 9) nhân 999...999(N* số 9)^99999999999999999999...999:pPP
  25 Tháng năm 2018
 17. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Màu nâu nhé!
  25 Tháng năm 2018
 18. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Xám đi nhường đi Nữ Phải nhường Nam chứ!!!
  25 Tháng năm 2018
 19. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Nghe lạ nhở??? Ko nhé!!!Lêu lêu:pP
  25 Tháng năm 2018
 20. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :v con gái nhường con trai đi chứ ô hay!!! blála ..
  25 Tháng năm 2018
 21. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  dzai nhường cho gái chứ ...oohay:vv
  25 Tháng năm 2018
 22. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  blála trên lớp ko giúp toán, lý bọn nó xúm vào đanh => con trai yếu đuối kk yêu cầu nhường :D :D blála là là lá!!
  25 Tháng năm 2018
 23. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Why ko giúp?? T giúp nó Toán, Anh, Lí, SInh nó giúp t Sử, Văn kuwa kuwa :vv
  25 Tháng năm 2018
 24. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  sướng ... tui giúp nó toán lý nó giúp tui môn thể dục
  25 Tháng năm 2018
 25. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  thôi màu Nâu dc chưa cãi nhau mỏi mồm kk
  25 Tháng năm 2018
 26. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Thì đúng là màu nâu mờ ^^ kaka cj thắng nhé e:vv
  25 Tháng năm 2018
 27. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  nó màu xám kkkk :D!
  25 Tháng năm 2018
 28. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  lúc nó mới sinh!
  25 Tháng năm 2018
 29. Đoan Nhi427
  25 Tháng năm 2018
-->