Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Ngọc Bảo

 1. Quỳnh Trâm XG
  25 Tháng năm 2018
 2. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  25 Tháng năm 2018
 3. Quỳnh Trâm XG
  Quỳnh Trâm XG
  Tên gì v,lớp mấy,girl hay boy, Nói chung là sơ yếu lí lịch đi bạn =))
  25 Tháng năm 2018
 4. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  tên nhu trên, hon bạn 1 tuổj. boy gjrl không cuan trong
  25 Tháng năm 2018
 5. Quỳnh Trâm XG
  Quỳnh Trâm XG
  -.- Sao biết hơn t 1 tuổi v -.-
  25 Tháng năm 2018
 6. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  25 Tháng năm 2018
 7. Quỳnh Trâm XG
  Quỳnh Trâm XG
  Ừ.t tên như trên,kém bạn 1 tuổi
  25 Tháng năm 2018
 8. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  25 Tháng năm 2018
 9. Quỳnh Trâm XG
  Quỳnh Trâm XG
  Thì sao bạ:v
  25 Tháng năm 2018
 10. Quỳnh Trâm XG
  25 Tháng năm 2018
 11. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  25 Tháng năm 2018
 12. Quỳnh Trâm XG
  Quỳnh Trâm XG
  -_- Tự nhiên nhắn rôì tự nhiên đi đâu lun :v
  25 Tháng năm 2018
 13. Thư Vy
  Thư Vy
  mày đừng đùa :< thừa biết nó là Phúc rồi còn bày đặt :v
  25 Tháng năm 2018
 14. Quỳnh Trâm XG
  Quỳnh Trâm XG
  25 Tháng năm 2018
 15. Thư Vy
  Thư Vy
  chị nói ai à? Nói Viccy
  25 Tháng năm 2018
 16. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  T có bjết đâu:D
  25 Tháng năm 2018
-->