Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi SUNSHINE 1106

 1. ohyeah97
  24 Tháng năm 2018
 2. SUNSHINE 1106
  SUNSHINE 1106
  huhu mai thi
  24 Tháng năm 2018
 3. ohyeah97
  ohyeah97
  chúc thi tốt :D
  may là thi năm nay đấy
  năm sau mà thi thì mới khó :D
  24 Tháng năm 2018
 4. SUNSHINE 1106
  SUNSHINE 1106
  năm nay chắc dể, 2k3 nhiều lắm luôn
  24 Tháng năm 2018
 5. ohyeah97
  ohyeah97
  >2k4 khổ :D
  24 Tháng năm 2018
 6. SUNSHINE 1106
  SUNSHINE 1106
  tóm lại năm nào cx khổ mà, t cx phải thi tổ hợp đáy thôi
  24 Tháng năm 2018
 7. ohyeah97
  ohyeah97
  khổ :D
  24 Tháng năm 2018
-->