Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quỳnh Trâm XG

 1. bangoc42
  bangoc42
  Nói đàng hoàng tí đi
  22 Tháng năm 2018
 2. bangoc42
  bangoc42
  Sến
  22 Tháng năm 2018
 3. Quỳnh Trâm XG
  Quỳnh Trâm XG
  Sặc ^^ Em ăn nói best đàng hoàng ak nha~ @bangoc42
  22 Tháng năm 2018
 4. bangoc42
  bangoc42
  k thấy điều đó
  22 Tháng năm 2018
 5. Quỳnh Trâm XG
  Quỳnh Trâm XG
  22 Tháng năm 2018
 6. bangoc42
  bangoc42
  nói gì cơ?
  22 Tháng năm 2018
 7. Quỳnh Trâm XG
  Quỳnh Trâm XG
  @bangoc42 à chắc hem có j.Mà cj qua đây lâu chưa
  22 Tháng năm 2018
 8. bangoc42
  bangoc42
  tự nhìn đi
  22 Tháng năm 2018
 9. Quỳnh Trâm XG
  Quỳnh Trâm XG
  22 Tháng năm 2018
 10. bangoc42
  bangoc42
  bình thường
  22 Tháng năm 2018
 11. Quỳnh Trâm XG
  Quỳnh Trâm XG
  22 Tháng năm 2018
 12. bangoc42
  bangoc42
  22 Tháng năm 2018