Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hiền Nhi

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Seen and no reply...
  27 Tháng năm 2018
 2. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Nó toàn bơ tui k à
  27 Tháng năm 2018
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Như thế thì đừng nhắn...
  27 Tháng năm 2018
 4. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  nó là bff của tui
  27 Tháng năm 2018
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Thế thì nhắn... :D
  27 Tháng năm 2018
 6. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Thuận khuyên chẳng bổ ích tí nào cả
  27 Tháng năm 2018
 7. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Tại đó là cách mà Thuận thường làm :D
  27 Tháng năm 2018
 8. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Vào lớp mà hỏi bạn ấy xem, 2 mặt nhiều lời :D
  27 Tháng năm 2018
 9. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  nghe sến lắm, thôi, ib đc r
  27 Tháng năm 2018
 10. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Vậy mà sến @@
  27 Tháng năm 2018
 11. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Mới ib xong
  27 Tháng năm 2018
 12. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Tiếp tục seen and no reply á...?
  27 Tháng năm 2018
 13. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  rep đc 1 tin sau off luôn
  27 Tháng năm 2018
 14. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Tin gì?
  27 Tháng năm 2018
 15. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  nhưng tui có nt vs nó là nó bơ tôi đâu
  27 Tháng năm 2018
 16. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Nhưng một điều là có đứa muốn xen vào
  27 Tháng năm 2018
 17. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  27 Tháng năm 2018
 18. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Cái đứa mà tôi nhắc trên kia kìa
  27 Tháng năm 2018
 19. Thiên Thuận
  27 Tháng năm 2018
 20. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Tus gần nhất
  27 Tháng năm 2018
 21. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Ngủ đây, Bye
  27 Tháng năm 2018
 22. Thiên Thuận
  27 Tháng năm 2018
-->